הכנת לינק / כפתור לביצוע תשלום ע"י הלקוח . 
לאחר שהלקוח מבצע העיסקה מופיעה ב ZCREDIT כעיסקה רגילה 

מאפשר לקבוע את הסכום , תאור המוצר ומספר התשלומים המירבי. 

 

 

להכנת לינק לתשלום