במצב רכיבה ציר הקיפול לא נושא שום עומס / לחץ . הוא מונח בתוך צינור המזלג. 

ציר הקיפול בתוך צינור המזלג (מבט מקרוב) 

במצב מקופל אין הרבה כוח שמופעל על הכידון .
ציר הקיפול חיצוני לצינור המזלג. 

מבט מקרוב